Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

ΣΦΑΓΗ!!!! Μειωμένα έως 15% τα εφάπαξ σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

 
Εφάπαξ δύο ταχυτήτων θα εφαρμόζεται στο εξής σε όλα τα ταμεία Πρόνοιας, καθώς με Κοινή Υπουργική Απόφαση αλλάζουν τα δεδομένα στον τρόπο υπολογισμού του, κυρίως για τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Ειδικότερα, το 2013 κατέθεσαν τα χαρτιά τους και περιμένουν να εισπράξουν το εφάπαξ 44.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Απ’ αυτούς 25.427 που έκαναν αίτηση μέχρι τις 31-8-2013, θα το λάβουν χωρίς νέες μειώσεις. Οι υπόλοιποι 18.573 όμως που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους από την 01-09-2013 και μετά, αναμένεται να υποστούν μειώσεις στο εφάπαξ τους, που θα κυμανθούν από 12% έως 14%.

Ποιες κατηγορίες υπαλλήλων και εργαζομένων επηρεάζονται

Στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων υπάγονται: 

-Οι Δημόσιοι Πολιτικοί Υπάλληλοι (Τακτικοί, Μόνιμοι, Δόκιμοι, Έκτακτοι και επί θητεία), οι εκ του Δημοσίου Ταμείου και οι βάρος αυτού μισθοδοτούμενοι με μηνιαίο μισθό).
-Οι ασφαλισμένοι του πρώην Τ.Α.Δ.Κ.Υ. μεταξύ άλλων μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων, Κοινοτήτων και λοιπών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που διορίστηκαν σε μόνιμες θέσεις μέχρι 31-3-1999, οι Δήμαρχοι, οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των Ο.Τ.Α. που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με πάγια περιοδική αμοιβή, το τακτικό προσωπικό της ΚΕΔΚΕ
- Το μόνιμο προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., που δεν υπάγεται σε άλλο Φορέα Πρόνοιας
- Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Ταμείου Νομικών
- Όλοι οι υπάλληλοι των Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους
- Οι ασφαλισμένοι του καταργούμενου από 1/2/2008 Ταμείου Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος και οι εφεξής διοριζόμενοι με την ιδιότητα με την οποία θα ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στο καταργούμενο Ταμείο

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. αποτελεί τον Ασφαλιστικό Οργανισμό ο οποίος παρέχει Εφάπαξ Βοήθημα στις παρακάτω κατηγορίες Ιδιωτικών Υπαλλήλων: 

-Ξενοδοχοϋπάλληλοι
-Υπάλληλοι Εμπορικών Καταστημάτων
-Εργατοϋπάλληλοι Μετάλλου
-Εργαζόμενοι στα Λιμάνια
-Υπάλληλοι Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
-Προσωπικό Εταιρειών Λιπασμάτων
-Προσωπικό Εταιρειών Τσιμέντων
-Προσωπικό Ιπποδρομιών
-Προσωπικό Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου
-Προσωπικό Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης

-Προσωπικό Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης

ΠΗΓΗ.http://www.flashnews.gr/ , http://www.alphatv.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου